Пл – ” Вазон – Волна – 36 * 28 ” – сп – МосПласт – арт112043