Сем – Цв. Петуния – ” Ядвига ” – Многоцветкова – цп СеДек